اخذنمایندگی چاکوچ

مزایای اخذ نمایندگی

راه اندازی کسب و کار با ریسک کمتر و درآمد مناسب، یکی از موارد مهم در ایجاد شغل است. چرا که برای راه اندازی هر کسب و کار پر سودی، طبیعتاً باید سرمایه گذاری کرد و دوران به اصطلاح خاک خوری آن را گذراند و البته هزینه های گزاف تبلیغات را هم در نظر بگیرید و در نهایت ریسک آن را هم باید در نظر گرفت.

نقاط قوت

نقاط قوت

 • تبلیغات یکپارچه توسط تیم مارکتینگ
 • آشنایی افراد جامعه با برند و محصولات
 • طراحی 0 تا 100 شعبه طبق استاندارد ها
 • آموزش پرسنل و نظارت همه جانبه
فرصت ها

فرصت ها

 • سرمایه گذاری مناسب و منطقی
 • دروان خاک خوری به مراتب کمتر
 • سود دهی سریعتر نسبت به دیگر روش ها
 • تیم پشتیبانی یکپارچه و حرفه ای
محدودیت

حذف موانع

 • مواد اولیه آماده سازی و ارسال میشود
 • استخدام پرسنل توسط شرکت
 • تهیه تجهیزات استاندارد در زمان راه اندازی
 • مشاوره جهت انتخاب موقعیت فروشگاه

درخواست نمایندگی

همایش خوراک در سده نو