فقط با یه کلیک ساده یه مرغ سوخاری خوشمزه میدیم دستتون...!

امضـــا چاکوچ

3 نفره

ران کامل بدون پوست

فیله استریپس 3 عدد

رول پنیری 2 عدد

349 تومان

4 نفره

نصف جوجه سوخاری

(27روزه بدون پوست)

کتف و بال 8  عدد

ران کامل بدون پوست 2 عدد

459 تومان

5 نفره

ران کامل بدون پوست 2 عدد

فیله استریپس 12 عدد

555 تومان

1 نفره

ران کامل بدون پوست 1 عدد

فیله استریپس 2 عدد

168 تومان

2 نفره

نصف جوجه سوخاری (27روزه بدون پوست)

فیله استریپس 2 عدد

رول پنیری 1 عدد

289 تومان

ایده آل چاکوچ

3 نفره

کتف و بال سوخاری 6 عدد

فیله استریپس 3 عدد

رول پنیری 3 عدد

399 تومان

4 نفره

کتف و بال سوخاری 4 عدد

فیله استریپس 4 عدد

رول پنیری 4 عدد

483 تومان

5 نفره

ران کامل بدون پوست 2 عدد

فیله استریپس 12 عدد

549 تومان

1 نفره

رول پنیری 2 عدد

169 تومان

2 نفره

رول پنیری 2 عدد

فیله استریپس 4 عدد

308 تومان

رنسانس سوخاری

3 نفره

استریپس

جوجه کامل سوخاری

(27روزه بدون پوست)

فیله استریپس 4 عدد

381 تومان

3 نفره

پنیری

جوجه کامل سوخاری 

(27روزه بدون پوست)

رول پنیری 2 عدد

392 تومان

4 نفره

جوجه کامل سوخاری 2 عدد

(27روزه بدون پوست)

ران کامل سوخاری 2 عدد

443 تومان

1 نفره

نیمه اکونومی

نصف جوجه سوخاری

(27روزه بدون پوست)

168 تومان

2 نفره

اکونومی

جوجه کامل سوخاری

(27روزه بدون پوست)

299 تومان

فیله استریپس چاکوچ

1 نفره

فیله استریپس 4 عدد

158 تومان

2 نفره

فیله استریپس 8 عدد

276 تومان

3 نفره

فیله استریپس 12 عدد

389 تومان

4 نفره

فیله استریپس 16 عدد

515 تومان

کتف و بال سوخاری

2 نفره

24 تکه کتف و بال سوخاری

246 تومان

3 نفره

24 تکه کتف و بال سوخاری

359 تومان

4 نفره

32 تکه کتف و بال سوخاری

449 تومان

پک خانواده

5 نفره

جوجه کامل سوخاری (27 روزه بدون پوست)

رول پنیری 3 عدد

فیله استریپس 6 عدد

579 تومان

6 نفره

جوجه کامل سوخاری (27 روزه بدون پوست)

ران کامل بدون پوست سوخاری 3 عدد

بال و کتف سوخاری 12 عدد

644 تومان

8 نفره

ران کامل بدون پوست سوخاری 2 عدد

رول پنیری 3 عدد

فیله استریپس 16 عدد

819 تومان

ساندویچ سه قلو

بیبی استریپس

سه عدد ساندویچ فیله استریپس

با پنیر گودا و سس مخصوص

119 تومان

فیله استریپس کوچک

نان سیر 1 عدد

سیب زمینی

97 تومان

بسته کودکان

یک عدد ساندویچ فیله استریپس

سیب زمینی، سس رونی

آب معدنی

108 تومان

ران سوخاری چاکوچ

1 نفره

2 تیکه نرمال

ران کامل بدون پوست 1 عدد

136 تومان

2 نفره

4 تیکه نرمال

ران کامل بدون پوست 2 عدد

213 تومان

3 نفره

6 تیکه نرمال

ران کامل بدون پوست 3 عدد

295 تومان

4 نفره

8 تیکه نرمال

ران کامل بدون پوست 4 عدد

394 تومان

رول پنیــــری

1 نفره

رول پنیری 1 عدد

فیله استریپس 1 عدد

147 تومان

2 نفره

رول پنیری 3 عدد

 

255 تومان

3 نفره

رول پنیری 5 عدد

 

384 تومان

4 نفره

رول پنیری 7 عدد

 

529 تومان

پیـش غذا

سالاد سزار 700 گرمی

سالاد سزار گریل

همراه با 2 عدد فیله گریل

150 تومان

سالاد سزار سوخاری

همراه با دوعدد فیله سوخاری

160 تومان

سالاد سزار رول پنیری

همراه با رول پنیری و فیله استریپس

178 تومان

قارچ سوخاری

55 تومان

پیاز سوخاری (7عددی)

55 تومان

سیب زمینی (سرخ کرده)

55 تومان

نان سیر (4 عددی)

26 تومان

مزه پک

قارچ سوخاری

پیاز سوخاری 2 عدد

سیب زمینی

89 تومان

چاکوچ ســاید

نصفه جوجه سوخاری

115 تومان

دیپ پنیر

40 تومان

آب معدنی

7.5 تومان

سس رونی فلفل 7 تومان

سس رونی فلفل 7 تومان

 

سالاد کلم

8 تومان

ساندویچ فیله استریپس

55 تومان

فیله استریپس

44 تومان

رول پنیری

79 تومان

کتف و بال سوخاری

29 تومان

ران کامل سوخاری

112 تومان

5/5 - (1 امتیاز)